Frequently Asked Question

Overeenkomsten voor EV SSL certificaat (aanpassen)
Last Updated 6 years ago

Wanneer u een EV SSL certificaat wenst af te nemen dient u een tweetal overeenkomsten in te vullen en getekend retour te sturen. Onderstaand vindt u uitleg hoe u deze het beste kunt invullen:


EV Request Form – Simplified
In de eerste velden dient u uw bedrijfsnaam en de daarbij behorende adres gegevens in te vullen.
Bij “Assumend Name” kunt u een handelsnaam noteren indien dit van toepassing is op het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagd.

Bij “Domain Name(s)” vult u per regel de precieze domeinnaam in. Dus hebt u hem besteld met www. Dan dient u dat hier ook te vermelden, is het voor een subdomein dan dient u dat hier in te vullen. Bijvoorbeeld www.denit.nl of klant.denit.nl. Gaat het om meerdere domeinen dan vult u per regel het domein in.

Bij “Incorporation or Registration Agency” vult u de gegevens in van uw KvK registratie.

Bij “Certificate Requester, Approver, and Contract Signer” dient u de gegevens van een medewerker in te vullen die de aanvraag voor het certificaat doet maar ook tekenbevoegd is. De naam van deze persoon vermeld je ook in het vakje onder “Certification”.

Wanneer u de datum heeft ingevuld kunt u het formulier afdrukken en dient de vermelde medewerker het formulier te tekenen.
Het formulier kunt u hier downloaden


Certificate Subscriber Agreement

Op pagina 1 vult u het formulier als volgt in:
Achter “dated” plaatst u de datum
Achter “and” plaatst u de bedrijfsnaam
Achter “a” plaatst u de tekst “a Dutch corporation” (tenzij het geen Nederlands bedrijf betreft)

Bij punt 4 vult u dezelfde medewerker in die ook vermeld staat op het EV Request Form en het algemene telefoonnummer van het bedrijf.

Onderaan dient de naam nogmaals te worden geplaatst inclusief zijn/haar functie. Vervolgens dient de vermelde medewerker het formulier te tekenen.

Met de overige pagina’s hoeft niets mee te worden gedaan. Deze dient u echter wel mee te sturen/faxen.
Het formulier kunt u hier downloaden

Please Wait!

Please wait... it will take a second!