Frequently Asked Question

Ongeldige tekens in bestands of mapnamen of ongeldige bestandstypen in OneDrive voor Bedrijven
Last Updated 5 years ago

Ongeldige tekens in naam van bestand of map

Sommige tekens hebben een speciale betekenis wanneer ze worden gebruikt in bestandsnamen in SharePoint en Windows, zoals '*' voor jokertekens of '\' als scheidingsteken voor directory’s. Als u een bestand of map wilt uploaden naar OneDrive voor Bedrijven en de naam ervan een van de volgende tekens bevat, wijzigt u de bestands- of mapnaam om deze tekens te verwijderen voordat u gaat uploaden. De lijst met ongeldige tekens verschilt voor OneDrive voor Bedrijven in Office 365 ten opzichte van SharePoint-server.
Ongeldige tekens in naam van bestand of map in OneDrive voor Bedrijven in Office 365, SharePoint Online en SharePoint Server 2016
Ongeldige tekens in naam van bestand of map in OneDrive voor Bedrijven in SharePoint Server 2013
" * : ? / \ |
~ " # % & * : ? / \ { | }.
Opmerking : Windows blokkeert meestal de tekens "*/ \| wanneer u een bestandsnaam wilt wijzigen en deze tekens probeert te gebruiken. En als u Office 2010 met Office 365 gebruikt, dan is het &-teken ongeldig voor namen van bestanden en mappen.

Bestandsnaam en padlengte

Het volledige pad, inclusief de bestandsnaam, mag maximaal 400 tekens bevatten voor OneDrive voor Bedrijven en SharePoint Online. Het pad mag geen ongeldige tekens bevatten en als u deze limiet overschrijdt, ontvangt u een foutbericht. SharePoint Server-versies ondersteunen maximaal 260 tekens voor een bestandsnaam of padlengte. Typen bestanden die u niet kunt toevoegen aan een lijst of bibliotheek voor meer informatie.Uit veiligheidsoverwegingen kunnen sommige bestandsnamen en -extensies niet worden geüpload, omdat de bestanden uitvoerbaar zijn of worden gebruikt door SharePoint Server of door Windows zelf.
En bovendien kunt u geen bestandstypen uploaden die zijn geblokkeerd op de SharePoint-site. Als binnen uw organisatie SharePoint Server wordt uitgevoerd, kan de lijst met geblokkeerde bestanden variëren, afhankelijk van wat uw beheerder heeft ingesteld.
Zie Typen bestanden die u niet kunt toevoegen aan een lijst of bibliotheek voor een lijst met de standaard geblokkeerde bestanden in SharePoint Server.
Zie Beperkingen en tekortkomingen als u SharePoint-bibliotheken met uw computer via OneDrive voor Bedrijven synchroniseert voor meer informatie over beperkingen en tekortkomingen, zoals de maximale grootte voor het synchroniseren van bestanden en verboden tekens voor bestanden en mappen.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!